Model d'un Programa d'Anglès Empresarial
Business English Spanish DictionaryBusiness English Spanish Dictionary
See this page in English
Desenvolupem diferents programes per a cada empresa. Aquest és el resum d’un curs fet a una important empresa multinacional
Vea esta página en castellano
Business English Spanish Dictionary
 
Talking
Business
English
Writing
Business
English
Speaking 
Business
English
Improving
Business
English
Business English Spanish Dictionary
Telephoning
expressions
practice
listening 
activity
Business English Spanish Dictionary
Job description
structure
vocabulary
writing
correcting
Business English Spanish Dictionary
Presenting
information

guidelines
practical
presentations
Business English Spanish Dictionary
Conditionals
structure
classification
effect 
on listener
Business English Spanish Dictionary
Talk to our teachers by phone
Product 
description
sizes
measures
writing
Business English Spanish Dictionary
Summarising
conciseness
expressions
exercises
correction
Business English Spanish Dictionary
Connectors
meaning
common
mistakes
examples
Business English Spanish Dictionary
Predicting
auxiliaries
the 
future
examples
Business English Spanish Dictionary
Business letters
layout
stockphrases
writing
correcting
Business English Spanish Dictionary
Order
guidelines
practice
comments
correction
Business English Spanish Dictionary
Retelling
past tenses
describing 
past activities
remedial 
work
Business English Spanish Dictionary
E-mails
layout
stockphrases
writing
correcting
Business English Spanish Dictionary
In-company Business English
Vocabulary 
by areas
management
production
personnel
marketing
sales
Expressing 
opinion
expressions
examples
comparing
Business English Spanish Dictionary
Reporting
expressing 
degrees
writing
correcting
Business English Spanish Dictionary
Explaining
core 
words
expanding
examples
Business English Spanish Dictionary
purchasing
advertising
finance
import
export
Agreeing &
disagreeing

saying yes
saying no
register
10 questions and answers on how to learn English at your company
Adding
value

adjectives
practice
convincing
Business 
expressions

meaning
usage
practice

Business English Spanish Dictionary  

English in
Barcelona

English in
Madrid

 Online School

In-company Business English

 Phone us at
902 108 127

Informació d'English for Business Barcelona en català

English Phone 
lessons

Business English Spanish Dictionary

Anglès a la seva empresa   12 preguntes i respostes    Model d'una classe    Model d'un programa Informació sobre subvencions     Sobre English for Business    Anglès a Barcelona    Test de nivell     Contacti amb nosaltres      Glossari de negocis     Correcció de text    Mapa de la web     Anglès a  Madrid       Free e-books        Practise English by phone     Study abroad      Learn 300 words     English for Business Online

English for Business Barcelona