See this page in English
12Business English Spanish DictionaryPreguntesBusiness English Spanish DictionaryiBusiness English Spanish DictionaryRespostes 
sobre  cursos d'anglès a la seva empresa 
Vea esta página en castellano
Business English Spanish Dictionary
  Poden venir a la nostre oficina?  
In-company Business English
 
Sí. Ensenyem a empreses de tota Catalunya.
   
Business English Spanish Dictionary
Tenen horaris flexibles?    
Vostè
tria el dia 
i l'hora.
Sí. L'ensenyarem en els dies i en l'horari que vostè determini.  
Business English Spanish Dictionary
  Quin és el millor sistema per aprendre?  

Els
bons 
professors
obtenen
millors
resultats.

No hi ha una única resposta a aquesta pregunta, ja que tots els alumnes són diferents i les necessitats canvien d'un estudiant a un altre.

Però, els aspectes més importants són la qualitat del professorat, la quantitat d'alumnes per grup, la metodologia utilitzada i el temps dedicat a l'estudi.

Business English Spanish Dictionary
  Qui serà el meu professor?  
Un membre del nostre equip estable. Tots els nostres professors són nadius, tenen al menys tres anys d'experiència i posseeixen el Certificat d'Ensenyament d'Anglès.Business English Spanish Dictionary

Professors
nadius
qualificats.

Business English Spanish Dictionary

Tinc que estudiar a casa?  

 
Sí. És molt difícil aprendre sense estudiar. Necessitarà aproximadament una hora setmanal per fer les activitats que el professor designi.  
Business English Spanish Dictionary
Imparteixen classes individuals?  
Sí.   Ensenyem tant a grups com a alumnes individuals.
Business English Spanish Dictionary
  Puc canviar les classes?  

Flexibilitat
horària.
Sí. Només cal informar al seu professor o posar-se en contacte amb English for Business.
Business English Spanish Dictionary
  Poden donar-nos referències?
Actualment ensenyem en més de 100 empreses. Si desitja demanar referències a alguna d'elles, si us plau truqui al 902 108 127.

Truqui
per demanar
referències.
Business English Spanish Dictionary
Què més ens ofereixen?    

Serveis 
gratis per 
a aprendre millor.

A més de classes a empreses, oferim als nostres alumnes varies eines per a complementar les seves lliçons i ajudar els a aprendre millor. Entre elles:
Business English Spanish Dictionary
 
Online listening exercises for our students
Exercicis per Internet
Els alumnes poden practicar amb exercicis de gramàtica, vocabulari, negocis i comprensió auditiva. 
 
 
English phone 
Els alumnes poden practicar l'anglès per telèfon amb professors nadius per  a reproduir les característiques de les converses reals.
Call us now at 934 230 229
Business English Spanish Glossary
Glossari de negocis
Els alumnes poden buscar l'equivalent en anglès i castellà de més de 8.000 paraules de negocis.
Business English Spanish Dictionary
Estudiï anglès comercial a l'estranger
Els alumnes poden realitzar cursos de immersió en escoles de l'estranger que han sigut visitades personalment pel nostre director i la seva qualitat ha sigut comprovada pel mateix.
Study abroad for our students
Short-text correction for our students
Correcció de textos
Els alumnes poden enviar-nos textos curts i els corregirem gratuïtament per ells.
Business English Spanish Dictionary
  Com ens cobraran?

Pagui 
desprès de 
les classes.
Els enviarem a la seva empresa una factura al final de cada mes, amb un detall de les hores de classes impartides durant aquell mes.  
  Business English Spanish Dictionary
  Quanta experiència tenen?
  English for Business està  present a Catalunya des de 1991. We've been teaching since 1991
Business English Spanish Dictionary
Com puc començar les classes?  
Andrew D. Miles

 

Truqui al nostre director, Andrew Miles, al 934 230 229 i concertarem una entrevista a la seva empresa.
T 

 

Business English Spanish DictionaryBusiness English Spanish Dictionary

English in
Barcelona

English in
Madrid

 Online School

In-company Business English

 Phone us at
902 108 127

Informació d'English for Business Barcelona en català

English Phone 
lessons

Business English Spanish Dictionary

Anglès a la seva empresa   12 preguntes i respostes    Model d'una classe    Model d'un programa Informació sobre subvencions     Sobre English for Business    Anglès a Barcelona    Test de nivell     Contacti amb nosaltres      Glossari de negocis     Correcció de text    Mapa de la web     Anglès a  Madrid       Free e-books        Practise English by phone     Study abroad      Learn 300 words     English for Business Online

English for Business Barcelona